Publicaţii AMVAC » Practica Veterinară

Revista trimestrială "Practică veterinară.ro" este o publicaţie ştiinţifică ce aparţine AMVAC, fiind editată împreună cu compania VERSA PULS MEDIA. Revista a fost lansată în cadrul Congresului AMVAC din noiembrie 2010, de la Sinaia, fiind prima revistă acreditată de Colegiul Medicilor Veterinari din România cu 15 puncte anual pentru abonamente platite.

Practica Veterinara

"Practica veterinară.ro" reprezintă un instrument de informare actualizată şi educaţie continuă pentru specialiştii din domeniu.

Membrii AMVAC beneficiază de accesul online gratuit la revistă, putând consulta şi descărca toată arhiva publicaţiei.

Scopul “Practica veterinară.roeste de a facilita informarea specialiştilor în domeniu şi prezentarea noilor idei şi tehnici referitoare la bunele practici clinice veterinare, dar şi promovarea celor mai eficiente practici.

Revista “Practica Veterinară.roconţine tematici relevante pentru activităţile curente ale practicienilor, articole de Educaţie Continuă, informaţii relevante despre activităţile profesionale ale colegilor şi membrilor, calendarul evenimentelor AMVAC, dar şi al celor naţionale şi internaţionale relevante din domeniu, noutăţi şi informări cu privire la problemele cu care se confruntă profesia de medic veterinar.

Membrii AMVAC beneficiază de reduceri substanţiale (de 30%) la abonamentul pe 1 an la revista “Practică veterinară.ro şi de asemenea de 15 puncte CMVRO.

LANSARE: 10 NOIEMBRIE 2010

PERIODICITATE: trimestrială

NUMĂR DE PAGINI: 52

TIRAJ: 2.000 ex./ediţie

REDACTOR-şEF: Dr. Nicolae Valentin - Preşedinte AMVAC

  • INFORMAŢIE MEDICALĂ DE SPECIALITATE DE ULTIMĂ ORĂ prin intermediul unor articole de excepţie scrise de specialişti în domeniu
  • ACCES DIRECT ŞI RAPID LA INFORMAŢII MEDICALE UTILE
  • CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL prin asimilarea de noi cunoştiinţe legate de noi tratamente şi diagnostice
  • PREGĂTIREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONSTANTĂ
  • CONCEPT EDITORIAL axat pe probleme de actualitate specific publicului-ţintă şi domeniului veterinar

 

Practica Veterinară - Nr. 9

Titlu: AMVAC ini­ţiază şi susţ­ine dezvoltarea  profesională  a asistenţilor veterinari

Autor: Dr. Valentin Nicolae

Afiliere: Redactor-şef Practica veterinara.ro

Introducere: La final de 2012, după numeroase proiecte iniţiate şi desfăşurate anul acesta de AMVAC pentru dezvoltarea profesională continuă a specialiştilor din domeniul veterinar, am schiţat, cum era şi firesc, planul de „bătaie” pentru 2013. Ştim cu toţii că întotdeauna este loc de mai mult, iar în ceea ce priveşte dezvoltarea domeniului veterinar în România mai sunt încă multe de făcut, astfel încât încercăm, împreună cu toţi factorii decizionali şi cu sprijinul partenerilor noştri, să vă oferim şi să vă facilităm accesul către tot ce este nou, inovator şi util în practica din cabinet, prin organizarea periodic de evenimente şi workshop-uri cu caracter ştiinţific susţinute de cadre universitare şi medicale în toată ţara, cursuri de e-learning pentru educaţie medicală continuă şi bineînţeles, anual, Congresul AMVAC, cu participare internaţională, devenit, o dată cu cea de-a şaptea ediţie, una dintre cele mai mari manifestări ştiinţifice din domeniul veterinar din zona balcanică a Europei.

 

Titlu: Congresul AMVAC/RoSAVA - la a VII-a ediţie

Introducere: Devenit deja o tradiţie, Congresul AMVAC/RoSAVA a ajuns anul acesta la cea de-a VII-a ediţie, reunind peste 1.200 de participanţi atât din România, cât şi din diferite colţuri ale lumii. Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, la Sinaia, în perioada 8-10 noiembrie 2012, în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”.

 

Titlu: Neurological examination

Autor: Richard A.LeCouteur

Afiliere: BVSc, PhD, Dip ACVIM (Neurology), Dip ECVN, University of California, Davis, California, USA

Abstract: A neurological examination consists of a series of systematic observations of sensory and motor functions following naturally occurring or induced stimulation of an animal. The neurological examination is an extension of the general physical examination, and should be completed only after signalment (age, breed, sex, use of the animal), a complete and detailed history, and a general physical examination have been completed.

Keywords: neurological examination, sensory and motor functions, general physical examination

 

Titlu: Basics of neuromuscular diseases

Autor: Richard A. LeCouteur

Afiliere: BVSc, PhD, Dip ACVIM (Neurology), Dip ECVN, University of California, Davis, California, USA

Introducere: Neuromuscular diseases are disorders of the motor unit (the basic functional and anatomical organization of neurons and muscle fibers). Neuromuscular diseases involve pathologic processes that primarily are directed against, and are limited to one or more subdivisions

of the motor unit.

 

Titlu: Seizures and epilepsy

Autor: Richard A. LeCouteur

Afiliere: BVSc, PhD, Dip ACVIM (Neurology), Dip ECVN, University of California, Davis, California, USA

Abstract: Seizure disorders occur frequently in dogs and cats. Estimates of seizure incidence during a lifetime vary from 0.5% to 5.7% of all dogs, and from 0.5% to 1% of all cats. Discussion of seizure disorders of all types must precede consideration of the clinical management of epilepsy. Such a broad approach is necessary because dogs and cats with a seizure disorder frequently have similar histories and physical signs despite a wide variety of underlying causes of cerebral dysfunction (including epilepsy). Similarities in clinical histories of dogs or cats with a seizure disorder reflect the similar pathophysiological mechanisms that underlie seizure disorders of all types.

Keywords: seizure disorders, clinical management, epilepsy

 

Titlu: Localization of spinal cord disease

Autor: Richard A. LeCouteur

Afiliere: BVSc, PhD, Dip ACVIM (Neurology), Dip ECVN, University of California, Davis, California, USA

Abstract: The ability to complete and interpret results of a neurological examination, compile a list of differential diagnoses, and understand the available diagnostic procedures and current treatment recommendations, is essential in the management of spinal cord disorders of animals. This lecture outlines a diagnostic approach to diseases of the spinal cord. Motor, sensory, reflex, and sphincter abnormalities may be used to determine the location of a lesion within one of four major longitudinal divisions of the spinal cord. The divisions are cervical (C1 to C5 spinal cord segments), cervical enlargement (C6 to T2), thoracolumbar (T3 to L3), and lumbar enlargement (L4 to Cd5). It is essential to remember that these divisions refer to spinal cord segments, not vertebrae, and that spinal cord segments do not correspond exactly with vertebrae of the same number. Some variations may be encountered due to slight differences between animals in segments that form cervical and lumbar enlargements.

Keywords: neurological examination, spinal cord disorders, abnormalities

 

Titlu: Introducere în recuperarea medicală veterinară

Autor: Dr. Cristian Negoiţă

Afiliere: BVSc, PhD, Dip ACVIM (Neurology), Dip ECVN, University of California, Davis, California, USA

Introducere: Ştiinţa de reabilitare şi recuperare fizică medicală veterinară a suferit transformări explozive în ultimii ani, oferind nu numai noi terapii, dar şi noi moduri de gândire şi abordare a problemelor companionilor noştri. Cererea crescândă de rezultate mult mai bune, de recuperare cât mai completă, tendinţele tot mai pronunţate pentru o mai bună gestionare a durerii au dus la dezvoltarea unor centre de reabilitare specializate.

 

Titlu: Pseudogestaţia şi lactaţia de pseudogestaţie

Autor: Alexandru Diaconescu

Afiliere: Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, Clinica de Ginecologie,

Abstract: Pseudopregnancy and lactate’ pseudopregnancy - called false pregnancy and false, nervous or imagined lactation - can be defined as a complex of physiological conditions occurred in the case when the female has not been installed or after an infertile mating. They are characterized by morphological and psychological and behavioral changes, identical to those observed during pregnancy, parturition and lactation.

Keywords: pseudopregnancy, lactation, morphological changes

Rezumat: Pseudogestaţia şi lactaţia de pseudogestaţie – denumite însă şi gestaţie şi lactaţie falsă, nervoasă sau imaginară - pot fi definite ca un complex de stări fiziologice ce apar după un estrus în care femela nu a fost montată sau după o montă infertilă. Sunt caracterizate prin modificări morfologice şi psiho-comportamentale identice cu cele observate în cursul gestaţiei, parturiţiei şi lactaţiei.

Cuvinte-cheie: pseudogestaţia, lactaţie, modificări morfologice

 

Arhivă Practica Veterinară


Cărți de specialitate
BSAVA - British Small Animal Veterinary AssociationBSAVA - Bursă de călătorie 2018

Telemedicină Veterinară

Serviciul este deschis de Institutul Veterinar de la Novara (IT) pentru medicină internă și cardiologie.

Sus