Burse studenți

Burse studenți AMVAC 2023

VIITORUL MEDICINEI VETERINARE

Medicina veterinară modernă pentru animale de companie există doar într-o perspectivă globală și nu doar într-o perspectivă regională sau națională.

BURSELE AMVAC PENTRU STUDENȚI – VIITORUL MEDICINEI VETERINARE reprezintă o inițiativă a AMVAC pentru a încuraja studenții veterinari să călătorească în alte țări europene și nu numai, pentru a dobândi cunoștințe prin intermediul vizitării unor conferințe internaționale sau pentru a vizita alți colegi în clinicile sau Facultățile lor.

Fiecare Bursă se va acorda ca unitate întreagă, o dată pe an, unui student și va fi administrată de către AMVAC.

Finanțarea Fiecărei Burse va necesita cooperarea cu un câte un sponsor comercial, care va face o sponsorizare de 1000 euro către AMVAC, exact contravaloarea Bursei.

Avantajele Sponsorului:

  • va obține dreptul de a fi numit alături de AMVAC în titlul Bursei în toate publicațiile („Bursa AMVAC - Companie”);
  • va avea drepturi egale de a decide ce aplicanți vor primi bursa anuală;
  • li se va permite să-și facă publicitate sponsorizării Bursei în presa medicală veterinară națională și internațională și în social media;
  • vor fi promovate sponsorizarea și implicarea sponsorilor în bursă în toate publicațiile relevante AMVAC (site-ul web AMVAC, rețelele de socializare AMVAC etc.) cu potențialul de acoperire a peste 7500 de medici veterinari în România.
  • au drept de preempțiune pentru viitoarele acorduri de sponsorizare privind această Bursă.

Destinatarii Bursei vor fi anunțați public, o dată pe an, la Congresul AMVAC.

Un termen limită de depunere a cererilor va fi data de 30 iunie, pentru a acorda reprezentanților AMVAC și sponsorului suficient timp pentru a alege câștigătorii.

Procesul de aplicare trebuie să fie cât mai ușor și cât mai simplu posibil.

Solicitanții trebuie să depună dovada că sunt studenți la una din facultățile de medicină veterinară din România și că sunt membri AMVAC în bună regulă. În plus, aplicanții trebuie să trimită și un videoclip de minim 60 de secunde, maxim 3 minute, în care se prezintă și în care oferă o imagine despre activitatea lor de zi cu zi, explicând unde ar dori să călătorească și ce ar dori să aprofundeze în această călătorie. Toți solicitanții trebuie să fie de acord că detaliile aplicației lor pot fi utilizate în toate publicațiile AMVAC sau în materialele promoționale ale sponsorului bursei.

Toate cererile vor fi colectate de către Secretariatul AMVAC, care va întocmi o listă cu toate aplicațiile, pe care o va prezenta Boardului decizional pentru Burse.

Un Board mixt alcătuit din 4 reprezentanți desemnați ai AMVAC (Past President, Președinte, Secretar și Trezorier) și un reprezentant al sponsorului comercial (în mod ideal un manager de marketing) vor realiza o selecție a aplicațiilor până la data de 15 septembrie. Lista va fi publicată pe site-ul AMVAC și pe social media până la data de 1 octombrie.

Beneficiarul bursei va fi anunțat public la Congresul anual AMVAC și va primi 1000 de euro cu condiția să realizeze călătoria în maxim 12 luni de la data anunțului. Cuantumul bursei va acoperi finanțarea directă a costurilor de călătorie, cazare, taxe congrese și conferințe, diurne zilnice conform legislației în vigoare. Modalitatea realizării plăților va fi stabilită prin contract.

Fiecare câștigător va oferi, la scurt timp după anunțul oficial, detaliile plecării sale, pentru ca AMVAC să poată face demersurile de plată a acestora. Dacă, în termen de 30 de zile, câștigătorul nu răspunde le cele solicitate de AMVAC, bursa se reportează sau se redistribuie. La cel târziu 15 zile de la sosire, câștigătorul trebuie să trimită către AMVAC un jurnal video de călătorie de minim 90 și maxim 180 secunde. Câștigătorul trebuie să fie de acord că jurnalul video al călătoriei sale va fi utilizat pentru publicare de către AMVAC și sponsor.

Nici AMVAC, nici sponsorul nu sunt organizatorii călătoriilor și nici nu pot fi făcuți responsabili pentru orice daune, vătămări sau pierderi care ar putea apărea în timpul programului de călătorie. Bursa este menită ca un simplu sprijin financiar pentru o acțiune organizată și condusă în mod privat, de către câștigător.

Cooperarea dintre AMVAC și un sponsor este stabilită pentru o perioadă de trei ani pentru fiecare proiect bursier, dar poate fi reînnoită, dacă ambele părți sunt de acord. Sponsorizarea de trei ani trebuie plătită în avans de către sponsor, iar fondurile vor fi trimise în contul AMVAC.

Bursa va fi promovată în toate publicațiile AMVAC. Bursa poate fi promovată suplimentar în presa veterinară și în toate publicațiile pe care sponsorul le-ar putea găsi potrivite și agreate de către AMVAC.

Criterii de acordare a burselor AMVAC:

  • aplicanții să fie studenți ai uneia din facultățile de medicină veterinară din Romania, organizată în condițiile legii, din anul 1 pana in anul 5;
  • media pe anii de studii să fie peste 8;
  • să fie membru activ într-un ONG studențesc;
  • să aibă două recomandări, una din partea unui cadru didactic și una din domeniul clinic veterinar privat pentru animale de companie.

În cazul în care evenimentul nu se mai desfășoară din cauze independente de voința aplicantului (catastrofe naturale, pandemii, greve, sănătate) aplicanții  nu sunt nevoiți  să returneze banii primiți.

În cazul în care deplasarea nu se mai realizează din motive dependente de aplicanți, aceștia sunt nevoiți să returneze întreaga sumă, în condițiile impuse de lege.

WSAVA - World Small Animal Veterinary Association
BSAVA - British Small Animal Veterinary Association

Sus